Промяна в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово.

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №11 - изтегли

Допълнителна информация