Допълнение на Наредба №8 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №8 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №8 - изтегли

Допълнителна информация