Промяна в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №7 - изтегли

Допълнителна информация