Изменения и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменения  и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №10 на ОбС-Брегово - изтегли

Допълнителна информация