Приемане на нова Наредба №8 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на нова Наредба №8 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово - изтегли

Допълнителна информация