Проект на Наредба №7 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на нова Наредба №7 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба - изтегли

Допълнителна информация