Покана за публично обсъждане на Наредба №9

   На 11.06.2018 г. от 10:30 ч. в салона на Общинска администрация се организира публично обсъждане на Наредба №9 за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово.

   Каним жителите на общината и заинтересованите лица на 11.06.2018 г. от 10:30 часа в салона на Общинска администрация – Брегово, да участват със свои мнения, становища и предложения.

04.06.2018 г.

 

АНЯ АНГЕЛОВА (п)

Председател ОбС-Брегово

Допълнителна информация