Проект на Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Наредба №11 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №11 - изтегли

Допълнителна информация