Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №20 - изтегли

Допълнителна информация