Проект на Наредба №20 на Общински съвет-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Брегово и ползване на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №20

Допълнителна информация