ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - изтегли

ДОКУМЕНТИ - изтегли

ПРОТОКОЛ от 30.09.2019 г. - изтегли

ПРОТОКОЛ от 16.10.2019 г. - изтегли

ДОКЛАД - изтегли

Допълнителна информация