ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 НА ОБС-БРЕГОВО

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №1 на ОбС-Брегово за поддържане и опазване на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението на община Брегово.

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 - изтегли

Допълнителна информация