Заседание на ОбС-Брегово на 15.11.2019 г.

Уведомление за дневен ред - изтегли

РЕШЕНИЯ - изтегли

Допълнителна информация