Решения на Общински съвет Брегово взети на заседание проведено на 30.06.2015г.

Решения на Общински съвет, взети на заседание проведено на 30.06.2015г. - изтегли

 

Подкатегории

Допълнителна информация