Обсъждане на проект на Наредба №2 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово

   Уважаеми съграждани,

   В Общински съвет – Брегово е постъпил проект на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово, който трябва да се разгледа и приеме на заседание на ОбС.

   На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, ОбС-Брегово публикува проекта и подлага на обществено обсъждане предложените текстове.

   Ваши мнения, предложения, препоръки и допълнение можете да направите в общинска администрация – ЕОЦ, ет.1 или при гл.експерт „ЗЕГ”, в срок до 26.05.2017 г.

 

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

 Председател ОбС-Брегово

 

Проект на Наредба

Подкатегории

Допълнителна информация