ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №8 НА ОБС-БРЕГОВО - 2019 г.

   Уважаеми съграждани,

   Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово.

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация