Проект на Наредба №21 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно Проект на Наредба №21 на ОбС-Брегово

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект на Наредба №8 - изтегли

Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно допълнение на Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект на Наредба №8 - изтегли 

Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №20 - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация