Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на кметове на кметства в Община Брегово

Публичен регистър - изтегли

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ - изтегли

Декларации за имущество и интереси - изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма.

Предложение - допълнение в Правилника на ОбС-Брегово

Предложение - изтегли

Проект на Правилник на ОбС-Брегово - изтегли

Покана за публично обсъждане на Наредба №9

   На 11.06.2018 г. от 10:30 ч. в салона на Общинска администрация се организира публично обсъждане на Наредба №9 за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово.

   Каним жителите на общината и заинтересованите лица на 11.06.2018 г. от 10:30 часа в салона на Общинска администрация – Брегово, да участват със свои мнения, становища и предложения.

04.06.2018 г.

 

АНЯ АНГЕЛОВА (п)

Председател ОбС-Брегово

Подкатегории

Допълнителна информация