Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Брегово

   Уважаеми съграждани,

   Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Брегово.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК - ИЗТЕГЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ - ИЗТЕГЛИ 

Проект на Наредба №20 на Общински съвет-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Брегово и ползване на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №20

Подкатегории

Допълнителна информация