Публично обсъждане на Проект на Наредба №6 на ОбС-Брегово

   На 30.07.2018 г. от 09:30 ч. в салона на Общинска администрация се организира публично обсъждане на Проект на Наредба №за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на община Брегово.

   Каним жителите на общината и заинтересованите лица на 30.07.2018 г. от 09:30 часа в салона на Общинска администрация – Брегово, да участват със свои мнения, становища и предложения.

 

23.07.2018г.

Председател ОбС-Брегово 

Подкатегории

Допълнителна информация