Покана за публично обсъждане на проект на Наредби №6 и №7 на ОбС-Брегово

На 20.04.2018 г. от 10:00 ч. в салона на Общинска администрация се организира публично обсъждане на следните проекто-документи:

1. Наредба №за реда на притежаване и отглеждане на домашните кучета на територията на община Брегово

2. Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Каним жителите на общината и заинтересованите лица на 20.04.2018г. от 10:00 часа в салона на Общинска администрация – Брегово, да участват със свои мнения, становища и предложения.

10.04.2018г.

АНЯ АНГЕЛОВА

Председател ОбС-Брегово 

Подкатегории

Допълнителна информация