Проект на Наредба №6 на Общински съвет

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на нова Наредба №6 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №6 - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация