Изменения и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменения  и допълнения в Наредба №10 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №10 на ОбС-Брегово - изтегли

Проект на изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменение на Годишна програма  за ОС.

Обявление - изтегли

Проект на Годишна програма - изтегли

Промяна в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №7 - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация