Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменение на Годишна програма  за ОС.

Обявление - изтегли

Проект на Годишна програма - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация