Проект на изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари изменение на Годишна програма  за ОС.

Обявление - изтегли

Проект на Годишна програма - изтегли

Промяна в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №7 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Проект на Наредба №7 - изтегли

Допълнение на Наредба №8 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №8 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №8 - изтегли

Промяна в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово.

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №11 - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация