Допълнение на Наредба №8 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари допълнение в Наредба №8 на ОбС-Брегово

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №8 - изтегли

Промяна в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово.

Обявление - изтегли

Докладна - изтегли

Проект на Наредба №11 - изтегли

Промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Докладна записка - изтегли

Подкатегории

Допълнителна информация