Обсъждане на проект на Наредби на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Приканваме ви да дадете свои мнения и предложения за долупосочените наредби в канцеларията на Общински съвет-Брегово:

1. Наредба №13 за условията и реда за извършване на социални услуги в община Брегово

2. Наредба №14 за управление на общинските пътища в община Брегово

3. Наредба №15 за дейността на Домашен социален патронаж - община Брегово

 

АНЯ АНГЕЛОВА (П)

Председател ОбС-Брегово

 

Проект на Наредба №13

Проект на Наредба №14

Проект на Наредба №15

Подкатегории

Допълнителна информация