Проект по ОПАК

 

ПРОЕКТ "Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение" № А-12-22-79-/26.04.2013 г.

 • Съобщение - проект - изтегли
 • Проект: "Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение" - изтегли
 • Конференция за представяне на проект по ОПАК, проведена на 18.07.2013 г. - изтегли
 • Публична покана - изтегли
 • Документация - изтегли
 • Удостоверения от проведено обучение - изтегли
 • Удостоверения - изтегли
 • Удостоверения на служители - изтегли
 • Удостоверения на служители от проведено обучение - изтегли
 • Удостоверения-обучение - изтегли
 • Удостоверения ИТО-11 - изтегли
 • Удостоверения ИТО-9 - изтегли
 • Съобщение - конференция по проект №А-12-22-79/26.04.2013 г. - изтегли

ПРОЕКТ "Постигане на ефективна структура на общинска администрация Брегово, чрез оптимизиране" № 13-11-42/21.10.2013 г.

 • Встъпителна конференция - изтегли
 • Конференция за представяне на проект - изтегли
 • Заповед прекратяване - изтегли
 • Публична покана - изтегли
 • Документация - изтегли
 • Съобщение - изтегли
 • Съобщение класиране - изтегли
 • Междинен доклад за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на Функционален анализ на общинска администрация Брегово - изтегли
 • Заключителна конференция по проект №13-11-42/21.10.2013 г. - изтегли
 • Съобщение за обсъждане на Доклад за мониторинг - изтегли
 • Междинен доклад за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на Функционален анализ на общинска администрация Брегово 2 - изтегли
 • Окончателен доклад за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на Функционален анализ и дейности по оптимизация на общинска администрация Брегово - изтегли

 ПРОЕКТ "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово" № 13-13-94/12.11.2013 г.

ПРОЕКТ "Повишаване на компетентността и уменията на служителите в община Брегово" № 13-22-35/11.12.2013 г.

ПРОЕКТ "Повишаване на ефективността на служителите в община Брегово" № 13-22-25/24.07.2014 г.