Администрация

Заместник-Кмет

Кремена Гогорицова

тел. +359 885034372

e-mail: stefchova_av@abv.bg

Секретар на Община Брегово

д-р инж. Росица Попарданова

тел. +359 878609660

e-mail: rpopardanova@abv.bg

Кмет с.Ракитница

Таня Маринова

тел. +359 896021413

e-mail: kmetstvo.rakitnitsa@gmail.com

Кмет на с.Гъмзово

Венизел Флоров

e-mail: yliq6804@abv.bg

тел. +359 886064525

Кметски наместник с. Връв

Валентина Иванова

тел. +359 899338614

e-mail: valia2013vrav@abv.bg

Кметски наместник с.Косово

Снежана Петрова

тел.+359 899810009

e-mail: snejon33@abv.bg

Кметски наместник с. Балей

Анелия Антимова

тел. +359 884259859

e-mail: aniantimova@abv.bg

Кметски наместник с.Куделин

Веселка Капитанова

тел. +359 899270037

e-mail: veselka8256@abv.bg

Кметски наместник с. Делейна

Огнян Тончев

тел. +359 878524095

e-mail: ogniantonchev@abv.bg

Кметски наместник с.Тияновци и с.Калина

Лидия Георгиева

тел.+359 896309977

e-mail: