Уважаеми граждани на Община Брегово, В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. При изработване на ОУП на община Брегово ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености […]

Вижте още »

На 27 март 2021 г. (събота) в 20:30 часа милиони хора по света символично ще загасят осветлението в домовете си за един час, за да отбележат „Часът на Земята“ (“Earth Hour”). Целта е да обединим мисли и действия и да подарим 60 минути на планетата, с които да покажем уважението и отговорността си към нея. […]

Вижте още »

Във връзка с предстоящо стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“ ОБЩИНА БРЕГОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Брегово” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- […]

Вижте още »