С Постановление на Министерски съвет Община Брегово получи допълнителни финансови средства в размер на близо 2 милиона лева. Средствата ще се използват за подобряване на инфраструктурата в населените места от общината, както и за ремонт на сградата на Домашен социален патронаж.  Приемаме финансовата подкрепа като оценка за нашата екипна работа, за отличните взаимоотношения и сътрудничество […]

Вижте още »

Вижте още »

Община Брегово  продължава да приема обаждания на  телефон 0877700790  от карантинирани, самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица, и възрастни хора без близки, които имат нужда от закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта , закупени със собствени средства., както и заплащане на битови сметки или други неотложни административни услуги. Дейностите […]

Вижте още »

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година.       Предложенията и […]

Вижте още »