Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Брегово Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите от […]

Вижте още »

Община Брегово отправя покана към общинските съветници, жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Етичен кодекс на общинския съветник от общински съвет Брегово Целта на общественото обсъждане е прилагането на принципите за прозрачност и публичност на приетите […]

Вижте още »

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БРЕГОВО Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Община Брегово. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. На основание чл. 28 (2) от ЗДОИ и заповед на министъра […]

Вижте още »

Със Заповед на Кмета на Община Брегово  се забранява чупенето на клони на липови дървета и брането на билката с цел стопанска дейност от общинските озеленени площи (паркове и градини), дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на града и селата, както и от общински горски и поземлен фонд. Целта на […]

Вижте още »

30 юни 2020 г. е крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка от 5 %. Уважеми данъкоплатци, напомняме Ви, че поради въведено извънредно положение в страната срокът бе удължен с два месеца, като отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за местни данъци за недвижими имоти и МПС. Съгласно […]

Вижте още »

В знак на благодарност днес, младите майки заедно с малките палавници посетиха Кмета на Община Брегово – г-н Илиян Бърсанов и му благодариха за прекрасния подарък, който получиха в Деня на детето – нова детска площадка. Признателните майките благодариха лично на Кмета за вниманието и грижата, които полага за децата на Брегово. Г-н Бърсанов обеща, […]

Вижте още »