Уважаеми жители на Община Брегово, Днес, 6 септември да си припомним с признателност за силата на духа на българите, радетели на идеята за Единна България! 135 години по-късно Съединението на Княжество България с Източна Румелия блести със своята чистота и безкористност, с народния стремеж за справедливост. Идеите, които ни завещаха дейците на Съединението са наши […]

Вижте още »

Уважаеми жители на Община Брегово,Община Брегово е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. , съгласно разпоредбите в Закона за регионално развитие. Планът за интегрирано развите на Община Брегово се разработва в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025 г. и кохезионната политика на […]

Вижте още »