Общинска администрация Брегово е присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal, разработен от Държавна агенция електронно управление. Разработените услуги могат да се заявяват на адрес https://egov.bg/wps/portal „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана […]

Вижте още »

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Вижте още »

Във връзка с провеждането на избори за НС на 4 април 2021 г. Държавна агенция „Електронно управление“ публикува нови разработени услуги чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Услугите, от които можете да се възползвате онлайн, са следните:  910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по […]

Вижте още »

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРЕГОВО Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.  Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане […]

Вижте още »

Районна избирателна комисия Видин РЕШЕНИЕ№ 76-НСВидин, 10.03.2021 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 3, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин РЕШИ: Обучението на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане […]

Вижте още »