Информация за контакт

Общинска администрация Брегово

Кмет на община Брегово – Илиян Бърсанов

тел.: 0894360653

Зам.-кмет – Кремена Гогорицова

Председател  на Общински съвет – инж. Иван Вълчов

тел.: 0877953133

Секретар на община Брегово – д-р инж. Росица Попарданова

тел.: 0898771132

Главен счетоводител – Христина Борисова

тел.: 0885823152

 

Дежурен по ОбСС

тел.: 0884463325

 

Данъчна служба:

0889425302; 09312/9300

„Зелен“ телефон – 0885715534

e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

 

Кметски наместник – с. Косово

Снежана Петрова; тел.: 0899810009

Кметски наместник – с. Балей

Анелия Антимова; тел.: 0884259859

Кметски наместник – с. Куделин

Веселка Капитанова; тел.: 0899270037

Кметство Гъмзово

Кмет – Венизел Флоров; тел.: 0886064525

Гл.специалист – Силвиа Цветанова; тел.: 0885823132

Кметство Ракитница

Кмет – Таня Маринова; тел.: 0896021413

Гл.специалист – Елена Балева; тел.: 

Кметски наместник – с. Връв

Валентина Иванова; тел.: 0899338614

Кметски наместник – с. Делейна

Огнян Тончев; тел.: 0878524095

Кметски наместник – с. Тияновци

Лидия Георгиева; тел.: 0896309977
 
 
Социални заведения
Координатор „Социални дейности“ – Лариса Лалова
тел.: 0884936228
 
Домашен социален патронаж – ДСП
Управител 
 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Куделин
Директор – Мариела Колева; тел.: 0885679643
 
Център за настаняване от семеен тип  – с.Куделин
Социален работник – Максим Брезоев; тел.: 0884228692
 
Център за настаняване от семеен тип 1, 2 – с.Балей
Управител – тел.: 0885679621
 
Защитено жилище „Надежда“ – гр.Брегово
Управител – Силвия Страшимирова; тел.: 0889229246