Покана за публично обсъждане на План за финансово оздравяване

ПОКАНА