Временна забрана за провеждане на панаири и събори на територията на област Видин до 30 септември 2020 г.


document-46