Покана за консултации за определяне състава на подвижните СИК във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.


покана-псик