Обява за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“