Покана за консултации, относно определяне състава на подвижните СИК на територията на община Брегово (втора)


покана-псик-1