На 24 юли  приключи изпълнението на проекта на Община Брегово по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ На 170 граждани от нашата община в условията на извънредно положение се осигури безплатен топъл обяд. Най-сърдечни благодарности към сплотения колектив на Домашен социален патронаж с ръководител г-жа Евелина Димитрашкова, […]

Вижте още »

Община Брегово участва и спечели три проекта за финансиране от фонд „Обединени срещу covid-19“. Проектите са част от цялостната дейност на Община Брегово за справяне с последиците от извънредното положение. С допълнителното финансиране от 9000 лева за Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Куделин, 3000 лева за Защитено жилище за пълнолетни лица с физически […]

Вижте още »

В изпълнение на проектното предложение в гр. Брегово, с.Гъмзово, с.Ракитница, с.Връв, с.Косово, с.Делейна, с.Куделин и с.Балей от края на месец март са назначени на работа 25 младежи на възраст до 29 години. За по-голяма част от тях това е първо работно място, след завършване на средното образование. Дейностите по проекта ще се реализират в рамките […]

Вижте още »

На пълно работно време – 8 часа са назначени 22 домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно […]

Вижте още »

Община Брегово разработи проектно предложение, с което  кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. […]

Вижте още »

Община Брегово разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Цел на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост […]

Вижте още »

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА” Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § […]

Вижте още »