Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. е обнародван в бр. 20 от 08.03.2019 г. на „Държавен вестник“, а с Решение №717/02.09.2019 г. Министерският съвет прие Програмата на преброяването. Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на […]

Вижте още »