Община Брегово разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Цел на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост […]

Вижте още »

Със заповед на Министъра на здравеопазването всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места задължително трябва да имат защитна маска за лице. Заповедта е актуализирана и т.9 е отменена! Обръщаме внимание, че според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни […]

Вижте още »

Министерството на вътрешните работи разработи бланка на декларация във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която от 21 март 2020 г. бяха въведени нови противоепидемични мерки на територията на страната. Документът ще служи на гражданите за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, през които се допуска влизането и излизането на […]

Вижте още »

Със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев направи поредното допълнение на своята Заповед № РД-02-124/13.03.2020 г. – в т. 1 на част I, като разпореди в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място. Със следващата поред своя Заповед № РД-01-145/22.03.2020 г. министър […]

Вижте още »

               ЗАПОВЕД № 69/20.03.2020 г. На основание чл. 44 (1) т. 1 и т.8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 (4) и (5) от Закона за здравето, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. допълнена със Заповед […]

Вижте още »

СЪОБЩЕНИЕ От ръководството на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово Уважаеми ученици, родители и съграждани, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България, ръководството на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово Ви уведомява, че редовните учебни занятия се отменят за периода от 16.03.2020 […]

Вижте още »