Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на коронавирус, апелираме и препоръчваме за активност в използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи до/от публични органи, физически […]

Вижте още »

Община Брегово заявява готовност и обявява телефон  0884463325 за горещ  телефон, на който денонощно се приемат обаждания от самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки, които имат нужда от закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта. тел. 02 807 87 57 – Национална денонощна линия за […]

Вижте още »

Със заповед на Министъра на здравеопазването всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места задължително трябва да имат защитна маска за лице. Заповедта е актуализирана и т.9 е отменена! Обръщаме внимание, че според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни […]

Вижте още »

Министерството на вътрешните работи обнови бланката на декларация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове. Актуализацията е направена след анализ на ефективността от първите три дни на функциониране на КПП, съобразно получените запитвания и препоръки от граждани и с цел предотвратяване на злоупотреби. Променена е формата на декларацията за пътуващите.  Новата бланка е […]

Вижте още »

Министерството на вътрешните работи разработи бланка на декларация във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която от 21 март 2020 г. бяха въведени нови противоепидемични мерки на територията на страната. Документът ще служи на гражданите за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, през които се допуска влизането и излизането на […]

Вижте още »

Със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев направи поредното допълнение на своята Заповед № РД-02-124/13.03.2020 г. – в т. 1 на част I, като разпореди в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място. Със следващата поред своя Заповед № РД-01-145/22.03.2020 г. министър […]

Вижте още »

               ЗАПОВЕД № 69/20.03.2020 г. На основание чл. 44 (1) т. 1 и т.8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 (4) и (5) от Закона за здравето, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. допълнена със Заповед […]

Вижте още »