Обявление за прием на заявления 13-24.06.2016г. – изтегли Информация относно изпълнението – изтегли Приложение №2: Заявление-декларация – изтегли Обявление за прием на заявления 10-15.09.2017г. – изтегли  Обявление за прием на заявления 15-24.11.2017г. – изтегли Обявление за прием на заявления 12-19.02.2018г. – изтегли Обявление за прием на заявления 16-24.04.2018г. – изтегли Обявление за прием на заявления […]

Вижте още »

       По разработен от общината проект „Независим живот и надежда за вас”  на стойност 499 784 лв., от 1 декември 2015 г. започнаха работа в продължение на 18 месеца 24 лични асистенти, които ще се грижат за 46 жители с увреждания и хора над 65 годишна възраст с невъзможност да се грижат за себе […]

Вижте още »

Информация по Проект „Нови възможности за грижа“ Обучение на личните асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“ Обява за наемане на медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа“  Информация относно текущо изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа“ Информация относно приключване на Проект „Нови възможности за грижа“

Вижте още »