9 май – Ден на победата

На 9 май, по повод 71 годишнината от деня на Победата и Ден на Европа, Кметът на общината – инж. М.Лалов, служители от общинската администрация, ученици от СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” и граждани, положиха цветя пред Паметника-костница на Съветската армия и Паметника на загиналите бреговчани за свободата и независимостта на България.

В програмата на местното радио в своето слово инж. М.Лалов заяви: ”Девети май преди всичко е Ден на Победата: Победа над фашизма, Победа на доброто, на радостта. Без Деня на Победата нямаше да има Ден на Европа, нямаше да има свобода и демокрация. Европейското единение беше градено дълго, трудно, с взаимни отстъпки и истинска солидарност. Пред нас няма пречки да изградим държавата, която заслужаваме ако успеем да преодолеем нашите стереотипи, начини на мислене, недоверието в собствените си сили.Девети май е повод за духовно общуване между хората…”

22 април – „Ден на Земята”

Днес, 22 април отбелязваме Международният ден на Земята. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата е да се обединят в защита на околната среда.

Във връзка с подобряване околната среда в община Брегово през март-април т.г. бяха залесени 100 дка с тополови фиданки и бе почистено коритото на р.Елещеф.

Днес екологът на общината – инж.Надежда Иванова посети местността със залесените фиданки и констатира, че са се прихванали, вече са се разлистили и пролетно обновили местността в района на града.

Общински преглед по хигиенизиране

На 21 април в община Брегово се проведе ежегодния общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.

На основание Наредба №2 на ОбС-Брегово за чистотата на улици, паркове, градини и площади, кметовете на населените места в общината и комисии, определени със Заповед на кмета на общината, посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да оценят резултатите от изпълнението на приетите мероприятия за пролетно хигиенизиране.

В населените места се разгледаха централните части, главните артерии, кметските сгради, читалищата, ЦДГ, паметниците, гробищните паркове, местата за биоразградими отпадъци и водоизточниците, общинската собственост и състоянието на уличното осветление.

Навсякъде правеше впечатление старанието на кметските администрации, колективите на заведенията на бюджетна издръжка, че са направили всичко възможно чистотата и хигиената да са на много добро ниво, въпреки трудностите, които са съпътствали реализацията на приетите мероприятия. Кметовете споделиха за проблеми, които не могат да решат сами, като: разширяване на гробищните паркове, баластриране на улици, подобряване на уличното осветление, увеличаване на контейнерите и кофите за смет. На всеки кмет, кметски наместник и ръководител на заведение на бюджетна издръжка бе връчена Грамота за активно участие и добро представяне в общинския пролетен преглед по хигиенизиране, защото се видя и усети готовността на общината за посрещане на пролетните християнски празници и предстоящите мероприятията от Културния календар на общината.

Отчете се, че Прегледите по хигиенизиране са много добра положителна практика, в която активно участва и населението.

Почистено е коритото на р.Елещеф

Изворните води на р.Елещеф, които години наред не можеха да влизат в изградения колектор, сега вече текат спокойно през изчистеното трасе и от колектора се вливат в р.Тимок. Затлаченото и обрасло с храсти и дървета трасе с дължина около 4 км. за 6 дни бе почистено с механизирана техника. След 40 години водите на р.Елещеф вече се вливат в р.Тимок и няма да ги има вече заблатените места покрай това новоизградено трасе. Така общината реши един екологичен проблем.

Мил жест към здравните работници

В деня на здравния работник, деца от ЦДГ „Детелина”, ЦРД и МКБППМН посетиха всички здравни работници и ги дариха с китка пролетни цветя и изработени от тях плакети.Този мил жест зарадва лекари, стоматолози, медицински сестри и им създаде празнично настроение.